Telefon: 746476044
Waluta:
PLN
Promocje
Comarch ERP OPT!MA Doradca Podatkowy

COMARCH ERP OPTIMA Doradca Podatkowy

Oferta dla firm świadczących usługi związane z obsługą przedsiębiorstw i osób fizycznych w zakresie doradztwa podatkowego oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Użytkownik korzysta z nowoczesnego rozwiązania, w którym funkcjonalność oferowana przez pakiet Comarch OPT!MA Doradca Podatkowy START została wzbogacona o możliwość prowadzenia pełnej księgowości poprzez dołączenie modułu Księga Handlowa.

Moduł Fakturyto narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

 • Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
 • Faktury Zakupu,
 • Faktury Pro Forma i zaliczkowej,
 • Paragonu,
 • Faktury RR,
 • Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,
 • Faktur Korygujących.

 

Moduł Kasa/Bankumożliwia ujęcie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. W skłąd wchodzą miedzy innymi:

 • Kalendarz planowanych płatności
 • Zestawienia dłużników i wierzycieli
 • Raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów

 

 

Moduł Księga Podatkowaw wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych pozwala na obsługę księgową firm, i pozwala na prowadzenie:

 • Zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Rejestrów VAT
 • Ewidencji dodatkowej
 • Ewidencji wynagrodzeń
 • Ewidencji przebiegu pojazdu
 • Spisu z natury
 • Naliczenia zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzenie deklaracji podatkowych

 

Moduł Księga Handlowaumożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.:

 

 • Stworzenie wielopoziomowego planu kont,
 • Wykorzystanie funkcji grup kont,
 • Księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • Generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • Wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • Predekretację dokumentów,
 • Prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,
 • Obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • Inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • Oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • Księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • Parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • Tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.
 • Pozwala na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu.
  Funkcja ta może być wykorzystywana przez jednostki budżetowe jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem. 

 

Moduł Biuro Rachunkowezostał stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy biur rachunkowych i doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne seryjne operacje. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę księgowego w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów.

 

Producent udziela na program 12-miesięcznej gwarancji Comarch ASYSTA.

Opis towaru

COMARCH ERP OPTIMA Doradca Podatkowy

Oferta dla firm świadczących usługi związane z obsługą przedsiębiorstw i osób fizycznych w zakresie doradztwa podatkowego oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Użytkownik korzysta z nowoczesnego rozwiązania, w którym funkcjonalność oferowana przez pakiet Comarch OPT!MA Doradca Podatkowy START została wzbogacona o możliwość prowadzenia pełnej księgowości poprzez dołączenie modułu Księga Handlowa.

Moduł Fakturyto narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

 • Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
 • Faktury Zakupu,
 • Faktury Pro Forma i zaliczkowej,
 • Paragonu,
 • Faktury RR,
 • Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,
 • Faktur Korygujących.

 

Moduł Kasa/Bankumożliwia ujęcie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. W skłąd wchodzą miedzy innymi:

 • Kalendarz planowanych płatności
 • Zestawienia dłużników i wierzycieli
 • Raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów

 

 

Moduł Księga Podatkowaw wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych pozwala na obsługę księgową firm, i pozwala na prowadzenie:

 • Zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Rejestrów VAT
 • Ewidencji dodatkowej
 • Ewidencji wynagrodzeń
 • Ewidencji przebiegu pojazdu
 • Spisu z natury
 • Naliczenia zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzenie deklaracji podatkowych

 

Moduł Księga Handlowaumożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.:

 

 • Stworzenie wielopoziomowego planu kont,
 • Wykorzystanie funkcji grup kont,
 • Księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • Generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • Wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • Predekretację dokumentów,
 • Prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,
 • Obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • Inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • Oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • Księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • Parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • Tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.
 • Pozwala na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu.
  Funkcja ta może być wykorzystywana przez jednostki budżetowe jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem. 

 

Moduł Biuro Rachunkowezostał stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy biur rachunkowych i doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne seryjne operacje. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę księgowego w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów.

 

Producent udziela na program 12-miesięcznej gwarancji Comarch ASYSTA.

Cechy towaru

Opinie